Wat staat er in deze schoolgids?

• De opzet en organisatie van het onderwijs bij ons op school

• De zorg voor de kinderen

• De rol van de ouders in relatie tot school

• De resultaten van ons onderwijs

U kunt de schoolgids openen door op onderstaande link te klikken