Overblijven (Vanwege COVID-19 hanteren wij op dit moment een continurooster)

Overblijven op school is mogelijk. Onder leiding van vaste overblijfkrachten kunnen kinderen in de middagpauze op school blijven.

Plaats:  in een overblijfruimte of in een leslokaal
Tijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 12.00 tot 12.45 uur.

 
U dient uw kind aan te melden bij de coördinator overblijven,
Bianca Veninga (06-51894846). 
 

Het overblijven moet u betalen middels een strippenkaart.
Deze strippenkaart schaft u aan door 15 euro over te maken naar bankrekeningnummer NL42 RABO 030 183 128,
ten name van TSO stichting Samenlevingsscholen, onder vermelding van de naam van uw kind.