Onze ouderraad

De OR functioneert in veel gevallen als een activiteitencommissie bij verschillende festiviteiten zoals Sinterklaas, kerstviering, laatste schooldag en de feestelijke ouderavond en int en beheert de financiële bijdrages tijdens het schooljaar.

De ouderraad vraagt van de ouders een vrijwillige ouderbijdrage voor zaken die niet uit het schoolbudget betaald kunnen worden. De bijdrage bestaat uit verschillende onderdelen:
-Algemene vrijwillige bijdrage voor verschillende festiviteiten: Sinterklaas, kerst, laatste schooldag, enz.
-Bijdrage voor de schoolreisjes, ongevallenverzekering, schoolshirts, door iedereen te betalen.
-Bijdrage schoolzwemmen, te betalen als je kind in groep 3 of 4 zit en mee gaat naar het schoolzwemmen.
-Vrijwillige bijdrage “Lief en leed” pot 

De vrijwillige ouderbijdrage wordt door de OR vastgesteld, dit is voor dit schooljaar €27,50 (zonder schoolreis en schoolzwemmen)

Alle bijdragen worden verrekend via de penningmeester van de OR. Hij/Zij zorgt ervoor dat u een nota ontvangt. De betaling kan geschieden in één of twee termijnen op banknummer NL33RABO 013.59.61.645 t.n.v. Ouderraad samenlevingsschool De Lisdodde. Indien er problemen zijn met de hoogte van het bedrag kunt u contact opnemen met de penningmeester van de OR of met de directeur.

Er is ook een lange traditie van het ophalen van oud papier.
Hier wordt een groot deel van de kosten die de OR maakt uit vergoed.

De notulen en het reglement van de ouderraad is op te vragen.