Onze medezeggenschapsraad

De MR heeft een beleidsmatig karakter. De MR praat mee over alles wat met school te maken heeft. Ouders kunnen via de medezeggenschapsraad invloed uitoefenen op het beleid van school. De MR bestaat uit twee geledingen, vertegenwoordigers van ouders en vertegenwoordigers van leerkrachten. De MR adviseert het bevoegd gezag over zaken rondom de school. Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad.

De MR heeft bij sommige beslissingen instemmingsrecht, bij andere adviesrecht.

Het jaarverslag en eventuele verkiezingen van de MR worden kenbaar gemaakt via de nieuwsbrief en kunt u op deze pagina vinden. In de MR zit ook een afgevaardigd lid van de identiteitscommissie. De leden van de MR kunt u vinden in onze schoolgids.

De notulen van de MR vergaderingen zijn op te vragen via de secretaris van de medezeggenschapsraad.
Er is een jaarplanning. Zie document.