Onze identiteitscommissie

Deze commissie ondersteunt het team bij de vormgeving van de uitgangspunten van levensbeschouwelijke onderwerpen in de school. Zij voorzien de school van feedback en denken mee in het proces.
Deze commissie bestaat uit ouders en leerkrachten. De notulen van de overleggen van deze commissie zijn op te vragen bij de secretaris van deze commissie (zie schoolgids).