Privacy

Op de Lisdodde wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. Vanwege het geven van onderwijs en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens noemen we persoonsgegevens. Het vastleggen en gebruiken van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. Wij maken veelvuldig gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen.  Leerlinginformatie delen wij alleen met andere organisaties indien ouders toestemming geven, tenzij de uitwisseling verplicht is volgens de wet. Dan brengen wij ouders op de hoogte. 

Alle ouders tekenen voor wel/geen goedkeuring voor het delen van foto's/video's door de school op social media, nieuwsbrieven en/of websites. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het delen van beeldmateriaal door ouders, die niet gevraagd zijn door de school om die beelden vast te leggen.

In de privacyverklaring van onze school is beschreven hoe de school omgaat met leerlinggegevens, wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit wordt gecontroleerd door een externe Functionaris Gegevensbescherming dhr. M. Boltjes. Hij is bereikbaar op het volgende emailadres: FG@stichtingsamenlevingsscholen.nl

Meer informatie kunt u lezen in het bijgevoegde bestand en in de schoolgids.

Natuurlijk kunt u ook terecht bij de directie van de school.