Informatie voor ouders

Wij zien ouders als een belangrijke partner van onze school. Een open en duidelijke communicatie met ouders en leerlingen staat bij ons voorop. Naast onze nieuwsbrief en schoolgids kunt u op deze pagina aanvullende informatie vinden die van belang is voor u als ouder en voor onze leerlingen. 
U kunt op deze paging veel relevantie informatie vinden over de medezeggenschapsraad, ouderraad, tussenschoolse- en naschoolse opvang en over het aanvragen van extra verlof. Klik hiervoor op de kopjes in het submenu van deze pagina.
Mocht u nog zaken missen dan horen wij dat graag!