Samenlevingsschool De Lisdodde

Wij bieden onderwijs aan onze leerlingen als samenlevingsschool. De school is ontstaan vanuit een fusie van een openbare en christelijk school in Wanneperveen. Hoe geven we dan vorm aan identiteit? We besteden aandacht aan levensbeschouwelijke zaken vanuit de vragen die de kinderen stellen en niet de antwoorden van de volwassenen. Levensvragen van kinderen gaan over liefde, dood, natuur, geloof, goed en kwaad, mooi en lelijk, vriendschap, bang zijn, pesten. Het leren bespreken en herkennen van levensbeschouwelijke ervaringen en ideeën staat daarbij voorop en niet het vormen tot een bepaalde levensovertuiging en de kennisoverdracht over levensbeschouwingen. Dit laatste is wel een onderdeel, maar niet het uiteindelijke doel. Het kennis opdoen is een van de bouwstenen die nodig is voor kinderen om een eigen levensbeschouwing te kunnen ontwikkelen in een sfeer van ontmoeting.

De leerling moet zich veilig en vertrouwd voelen in school, zodat de sociaal emotionele ontwikkeling zo evenwichtig mogelijk kan verlopen.We spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen, zodat het kind voorbereid wordt om zelfstandig deel te nemen aan de multiculturele samenleving.
 
Klikt u op onderstaande bestanden voor meer informatie over de manier waarop wij onze school invulling geven.
Informatie over de invulling van de identiteit van onze school:
 
Sociale vaardigheden en weerbaarheid van kinderen vinden wij belangrijk. Al onze leerkrachten zijn geschoold in de methode Kanjertraining. Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid. Voor meer informatie zie ons ontwikkelde kanjerbeleid. 
 
We hebben in het schooljaar 2020-2021 onze visie hereikt en de koers uitgestippeld voor de komende jaren. Zie hiervoor ons missie- en visiedocument.