Samenlevingsschool De Lisdodde

Het vertrekpunt van het aandacht besteden aan levensbeschouwelijke zaken zijn vooral de vragen die de kinderen stellen en niet de antwoorden van de volwassenen. Levensvragen van kinderen gaan over liefde, dood, natuur, geloof, goed en kwaad, mooi en lelijk, vriendschap, bang zijn, pesten. Het leren bespreken en herkennen van levensbeschouwelijke ervaringen en ideeën staat daarbij voorop en niet het vormen tot een bepaalde levensovertuiging en de kennisoverdracht over levensbeschouwingen. Dit laatste is wel een onderdeel, maar niet het uiteindelijke doel. Het kennis opdoen is een van de bouwstenen die nodig is voor kinderen om een eigen levensbeschouwing te kunnen ontwikkelen in een sfeer van ontmoeting.
De leerling moet zich veilig en vertrouwd voelen in school, zodat de sociaal emotionele ontwikkeling zo evenwichtig mogelijk kan verlopen.
We spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen, zodat het kind voorbereid wordt om zelfstandig deel te nemen aan de multiculturele samenleving.
 
Klikt u op onderstaande bestanden voor meer informatie over de manier waarop wij onze school invulling geven.
Informatie over de invulling van de identiteit van onze school:
Informatie over het concept thinking 4 learning:

 

 

 

 

Informatie over het concept Covey school:

 

 

 

 

Wij vinden het tevens belangrijk om de kinderen een aantal vaardigheden mee te geven. Daarom bieden wij Engelse les aan vanaf groep 1. De kleutergroepen krijgen wekelijks les van Miss. Ayleen, vanaf groep 3 zijn onze leerkrachten geschoold om Engels te geven. Voor meer informatie klikt u op de volgende link: Early Bird, meer, beter en vroeger Engels

Sociale vaardigheden en weerbaarheid van kinderen vinden wij belangrijk. Al onze leerkrachten zijn geschoold in de methode Kanjertraining. Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid. Voor meer informatie klikt u op de volgende link: Kanjertraining voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect.