Stichting Samenlevingsscholen

Stichting Samenlevingsscholen is ontstaan vanuit Stichting Accrete (voor protestants christelijk onderwijs) en Stichting Op Kop (voor openbaar onderwijs) Beide stichtingen hebben in verschillende kernen in Steenwijkerland basisscholen. Om het primair onderwijs in alle kernen in stand te kunnen houden is het soms noodzakelijk om over te gaan tot samenwerking. De fusie van de twee basisscholen in Wanneperveen heeft geresulteerd in het oprichten van deze nieuwe stichting. Momenteel vallen er 2 scholen onder dit bestuur, Samenlevingsschool De Lisdodde in Wanneperveen en onderwijsexpertisecentrum 't Ravelijn in Steenwijk.

Wij werken aan IKC vorming; Samenlevingschool de Lisdodde en kinderopvang Accrete

Ons bestuur is te bereiken via onderstaande contactgegevens:
Directeur bestuurder: Jan Spanjer en Wim Bok
Stichting Samenlevingsscholen
Eendrachtsplein 1
8355 DL Giethoorn
tel: 0521-362520