Integraal kindcentrum De Lisdodde

Onze school vormt samen met Kindcentrum De Lisdodde een integraal kindcentrum. Wij gaan uit van de gedachte van een samenlevingsschool , een kindcentrum waar iedereen van harte welkom is, ongeacht maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. Verschillen worden geaccepteerd en gerespecteerd.

Onze school is op 1 augustus 2017 ontstaan door een fusie van Christelijke basisschool de Wennepe en Openbare basisschool 't Vonder. Samen verder, een verrijking voor de kinderen en het dorp Wanneperveen. Vanuit verwondering van elkaar leren en samen de verbinding binnen het onderwijs en binnen de samenleving opzoeken. Nieuwsgierigheid prikkelen door vernieuwing. Aandacht voor het levensbeschouwelijke onderwijs, vanuit onze Christelijk georiënteerde samenleving een brede blik op de wereld om ons heen. Wij leren kinderen respect hebben voor elkaar, elkaars levensbeschouwing en de bijbehorende waarden en normen, de Christelijke opvoeding gebeurt thuis, op school ondersteunen wij dit met onze waarden en normen.

Dit vinden wij belangrijk en willen wij terug laten zien in ons onderwijs aan uw kind! Samen staat er nu een school van ruim 120 leerlingen, verdeeld over 6 groepen. Een kinderdagopvang met dagopvang voor 0-4 jarigen, peuteropvang voor 2-4 jarigen en buitenschoolseopvang voor 4-12 jarigen. Kortom een compleet integraal kindcentrum waar de lijntjes tussen de medewerkers kort zijn en er snel afstemming plaats kan vinden.

Klikt u op de kopjes hiernaast voor meer informatie.

Momenteel maken wij nog gebruik van 2 locaties. Binnen afzienbare tijd (enkele jaren, start 2018) zal er nieuwbouw van onze school gerealiseerd worden.

Locatie Veneweg (hoofdlocatie groep 6, 7 en 8 en kinderopvang/BSO/peuteropvang):
Veneweg 67
7946 LE Wanneperveen
0522-281204

Locatie Siebenweg (groep 1 t/m 5):
Siebenweg 14
7946 AD Wanneperveen
0522-281202