Links voor onze leerlingen

Onze leerlingen verwerken veel leerstof digitaal. Je kunt ook thuis oefenen met de diverse programma's. Daarvoor kun je gebruik maken van de volgende links:

MOO 2.0

Bibliotheek De Lisdodde uitlenen, innemen en zoeken

Taalzee

Rekentuin

Words en birds

Bloon

Nieuwsbegrip

Blink