Onze leerlingen

Samenlevingsschool De Lisdodde start in 2018-2019 met een pedagogische lijn in de school op basis van het gedachtengoed van Stephen Covey, de 7 gewoonten van effectief leiderschap, met de naam The Leader in Me. Deze lijn ontwikkelt persoonlijk leiderschap bij kinderen. Dat is iets heel anders is dan hiërarchisch leiderschap, waarbij het gaat om een gezagsverhouding.
Het gaat hier om leidinggeven aan jezelf en inzicht in jezelf en je relatie met de ander. Het gaat om zicht krijgen op je eigen aandeel en je verantwoordelijkheid in allerlei (sociale) situaties. Kinderen leren wat hun aandeel is en durven verantwoordelijkheid te nemen. Het gaat erom leerlingen belangrijke gewoonten mee te geven die hen helpen zichzelf te ontwikkelen en waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. Het werkt van binnen naar buiten, en dat maakt dit proces zo bijzonder. Niet vanuit 'het kunnen', maar juist vanuit 'het zelf willen'.

# 1. Van binnen naar buiten Eerst werken aan jezelf, jouw keuzes, jouw verantwoordelijkheden, jouw doelgerichtheid en jouw integriteit en dan pas naar de ander en naar jouw relaties met anderen.

# 2. Geen lesboek maar voorbeeldgedrag Modelling van de leerkracht staat centraal. Zij zijn degenen die de 7 gewoonten door de dag heen herkennen en tot leven brengen. “Kijk, wat ik daar zie en hoor, is een mooi voorbeeld van gewoonte 5 ‘Eerst begrijpen, dan begrepen worden!’. Jan, wil jij voor de klas eens komen vertellen hoe jullie zojuist jullie meningsverschil hebben uitgepraat?” Leerkrachten blijven doen wat zij deden maar geven er nieuwe woorden en inhoud aan.

# 3. Een gemeenschappelijke, compacte taal De 7 gewoonten bieden een gemeenschappelijke taal als houvast voor de hele pedagogische én didactische aanpak. Voor iedereen die betrokken is: leerlingen, leerkrachten, schoolleiding, de conciërge, ouders.....

# 4. Een proces binnen de praktijk van alledag Geen programma en ook geen methode, maar een proces binnen de aanpak van alledag. Het is vooral anders kijken naar wat de leerkracht nu al doet zodat leerlingen maximaal kunnen oefenen in persoonlijk leiderschap. De aandacht voor leiderschapsgewoonten wordt bovendien verbonden aan andere onderwijsdoelen binnen onze school.

# 5. Het werkt! Kinderen leren van binnenuit: niet omdat het zo moet, maar omdat het in hen is gezaaid en tot bloei gekomen. Leerkrachten groeien als mens en professional.